C A D O Ğ L U

ANA SAYFA

Bu site bir destanın ürünü ve bir halkın öyküsüdür... Hoş geldiniz...                                                                                                                          Hak yemedik hak dağıttık ; zulme karşı saç ağarttık...

 

YAHYA BEY (Oğlum Necdet'e)
 
Yarın Yahya Bey çıkar,
Fesini kaşına yıkar,
Bunlara Cadoğlu derler,
Herşeyin altından kalkar.
 
Ocakta güğüm kaynatır,
Yakmış bir eli ağlatır,
Cadoğlu'dan Ahmet Ağa,
Gavura değnek ağlatır,
 
Düşümde gördüm düşümde,
Kara papağı başında,
Senin oğlun dört yaşında,
Baba kucağı görmedi.
 
 

Cezaevinde iken 4 yaşında olan ve birkaç yıl sonra ölen oğlu  Necdet'e itafen yazdığı şiir.

 
 
Gönderen: AV. Yahya KOÇ