C A D O Ğ L U

ANA SAYFA

Bu site bir destanın ürünü ve bir halkın öyküsüdür... Hoş geldiniz...                                                                                                                          Hak yemedik hak dağıttık ; zulme karşı saç ağarttık...

 

Şiir: Şaka

Yazan: Oktay ÇÖTELİ


Dost dost deyip kandırmışlar
Ziller takıp oynamışlar
Zaman olmuş ağlamışlar
Ne yalanlar uydurmuşlar

Kimi bizden kimi sizden
Ekmek elden su da gölden
Birçoğu da bu devletten
Çalıp çırpıp övünmüşler

Söz etmişler dürüstlükten
Dem vurmuşlar yiğitlikten
Allah düşmez dillerinden
Piyasayı paylaşmışlar

Doğru yolu tutmamışlar
Rüşvet ile iş yapmışlar
Dayı yeğen kayırmışlar
Zavallılar çıldırmışlar

Ora senin bura benim
Olmaz öyle bu da benim
Bu dünyada her şey benim
Aç gözlüler doymamışlar

Vatan millet dememişler
Yetim hakkı vermemişler
Masumlara zulüm etmişler
Memleketi zapt etmişler

Ona buna acımadan
Her çareye başvurmuşlar
Maskaralık şöyle dursun
Ne oyunlar oynamışlar

Kanunları çiğnemişler
Hak yolunu bilmemişler
Zeval gelir dememişler
İnsanlığı tüketmişler

 

 Oktay Çöteli