C A D O Ğ L U

ANA SAYFA

Bu site bir destanın ürünü ve bir halkın öyküsüdür... Hoş geldiniz...                                                                                                                          Hak yemedik hak dağıttık ; zulme karşı saç ağarttık...

 

Şiir: Korkma

Yazan: Oktay ÇÖTELİ

 

Harput'tan bir esinti

Kurulsun dügün, dernek,
Oynasın Çaydaçıra,
Güzeller şeve gırsın,
Söylensin hoyrat, maya.

Çıkağ Gayabaşı'na,
Deriloyu, tamzarayı oynayağ,
Gakkoşlar halay çeksin,
Biz bir türkü tutturağ.

Gezek görek çevreyi,
Buzluğu, Dabağhaneyi,
Ordan çıkağ gale'ye,
Seyredek efsaneyi.

Şu Harput'un elleri,
Övülür güzelleri
Yiğitleri sert olur,
Söylenir mertlikleri.

Görenler hayran olur,
Bu güzelim Harput'a
Ne destanlar yazdırdı,
Tarih sayfalarına...

OKTAY ÇÖTELİ-Elazığ