C A D O Ğ L U

ANA SAYFA

Bu site bir destanın ürünü ve bir halkın öyküsüdür... Hoş geldiniz...                                                                                                                          Hak yemedik hak dağıttık ; zulme karşı saç ağarttık...

 

 

            BİR CADOĞLU OLMAK

 

Bir cadoğlu olmak; asilliğin göstergesidir,çünki asil bir kandan gelmektedir,

Bir cadoğlu olmak; namertliğe yerin olmamasıdır,çünki mert olarak yetişmiştir,

Bir cadoğlu olmak; anaya sevgidir, çünki sevgiyle büyümüştür,

Bir cadoğlu olmak; babaya bağlılıktır,saygıdır ,hürmettir,itaattir,çünki babasından öyle görmüş ve yaşamıştır,

Bir cadoğlu olmak; asırlardır sürüp gelen yardım etme,iyilik yapma duygusudur,çünki dedeleri asırlardır yardım etmiş iyilik yapmıştır,

Bir cadoğlu olmak; çevrendeki herkesin sana gıptayla bakmasıdır,

Bir cadoğlu olmak; her babayiğidin harcı değildir,

Bir cadoğlu olmak; herkese nasip olmaz...

 

 

Bir cadoğlu olarak bunları yazma gereğini duydum, çünki aramızda kendinin ,nasıl bir soydan,nereden gelip,nelerin yapılıp,

nelerin yapılmayacağını,bilmeyen ,hatırlamayan, öğretilememiş ,öğretilenleri unutmuş ,çocuklarımızın ,gençlerin olduğunu gördüm.

Ümit ediyorum ki bu yazdıklarımdan çocuklarımız gençlerimiz biraz kendini toparlarlar.

 

Mehmet Necati ÇATAK