C A D O Ğ L U

ANA SAYFA

Bu site bir destanın ürünü ve bir halkın öyküsüdür... Hoş geldiniz...                                                                                                                          Hak yemedik hak dağıttık ; zulme karşı saç ağarttık...

 

Şiir: Beklemişim

Yazan: Oktay ÇÖTELİ

Sana gönül verdim ise,

Bu ellerden git mi dedim.

Seveceksen yine sev de,

Bunca cefa et mi dedim.

Hani, bir gün gelecektin,

Gül yüzünü görecektim.

Ömür boyu sevecektin,

Seni alıp gidecektim.

Bunca yıldır beklemişim,

Nice, güzeller görmüşüm,

Bir çok gönüle girmişim,

Zannetme ki sevmemişim.
 

Oktay Çöteli

NOT:

BU ŞİİR ANTOLOJİ ÜYESİ UZAY MÜHENDİSİ VE MÜZİSİYEN, SAYIN TİMUR İLKAN TARAFINDAN MUHAYYER KÜR'Dİ MAKAMINDA BESTELENMİŞTİR...