C A D O Ğ L U

ANA SAYFA

Bu site bir destanın ürünü ve bir halkın öyküsüdür... Hoş geldiniz...                                                                                                                          Hak yemedik hak dağıttık ; zulme karşı saç ağarttık...

 

Cadoğlu Tarihinden Belgeler...

 

Sevgili Cadoğlular,

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün Osmanlı Arşivleri Bölümünde bulunan Cadoğlu Ali, Mustafa ve Arnavut Ağa'larla ilgili belgeler tarih araştırmacısı Ali BIYIK tarafından sitemize gönderildi. Kendisine teşekkür ediyor ve sizlerle paylaşıyoruz...

 

 

Tarih: 13/M /1314 (Hicrî)

Dosya No:8

Gömlek No:8

Fon Kodu: DH.TMIK.M..

 

Sivas'ın Gemerek karyesine saldıran Çerkesleri uzaklaştıran aynı köyden Cadioğlu Ali, Mustafa ve Arnavud Ağaların taltif edilmeleri talep edilmesiyle Gemerek Ermenilerinin Katolik mezhebine geçişleri hakkında malumat verilmesi.

 

Tarih: 22/Ca/1314 (Hicrî)

Dosya No:20

Gömlek No:31

Fon Kodu: DH.TMIK.M..

 

Gemerek karyeli Cadı oğlu Ali ile Arnavud Ağaların taltifi talebini havi mahallin Ermeni ahalisi tarafından istidaname gönderildiği ve bu köyde Ermenilerden daha fazla itibar gören Katoliklerin şayan-ı taltif olmadıkları.

 

 

\\ Site Yönetimi //

\\ www.cadoglu.com //