C A D O Ğ L U

ANA SAYFA

Bu site bir destanın ürünü ve bir halkın öyküsüdür... Hoş geldiniz...                                                                                                                          Hak yemedik hak dağıttık ; zulme karşı saç ağarttık...

 

  18 Mart 2009 Közbaşı Toplantısı

      Sevgili Cadoğlular,

     18 Mart 2009 günü saat 20:00 da sitemiz Közbaşı Odasında Cadoğlu, Çötoğlu ve Coduroğlu buluşması gerçekleşti. Toplantıda üç büyük sülalenin soy ağaçlarını birleştirme, soyumuz hakkında tarihi belge ve bilgi toplama, yapılacak buluşmalarla şahsen tanışmayı sağlama ve köz başı toplantılarına her çarşamba saat 20:00 da olmak üzere devam etme konularında mutabık kaldık. Bilgi ve ilginize sunarız.

 

\\ Site Yönetimi //
                                                                                                    www.cadoglu.com