C A D O Ğ L U

ANA SAYFA

Bu site bir destanın ürünü ve bir halkın öyküsüdür... Hoş geldiniz...                                                                                                                          Hak yemedik hak dağıttık ; zulme karşı saç ağarttık...

 

Cadoğlu'san sana yakın gelemem...

 

 

N'olaydı da Cadoğlu'na n'olaydı,

Mecit Paşa Maraşında kalaydı,

Tuğ yerine inci mercan salaydı,

Dağdan düze indi böbürlen bundan kelli.

Düzde giden obamın dağlarda ini belli,

 

Gayri talan oldu ahırımız atımız,

Bundan sonra gülmez bizim bahtımız,

Tutar belki bir gün sana ahdımız,

Ko'ver ben Maraş'a varayım,

O Paşanın suratına vurayım.

 

Cadoğlu'san sana yakın gelemem,

Kara düşer ak anlıma silemem,

Yiğit Bozok nerde ölür bilemem,

Kal kaldığında avşar uslan diyeyim,

Benden sana bir nasihat edeyim...