C A D O Ğ L U

ANA SAYFA

Bu site bir destanın ürünü ve bir halkın öyküsüdür... Hoş geldiniz...                                                                                                                          Hak yemedik hak dağıttık ; zulme karşı saç ağarttık...

 

 

Bağdat yöresinde isyan
 
Bağdat yöresinde isyan, bir Kasım Molla
Devlet-i Ali'ye baş kaldırır hesap sorula,
Aman verilmeye, derhal boynun vurula,
Fermanımdır bu, ol beylere duyrula.
 
Sultan Han'dan ferman Cadoğlu'nu bulmuştur,
Ağa, Paşa, Tunus Beyi, Cin Çakmaklar duymuştur,
Tüm denkleri Ömer Ağa at yedine vurmuştur,
El Beyi'nden , Halepliden civan mertler alına,
Musul üzerinden birden varıla.
 
Beyri Beyi ilerdedir, yüz atlıyla handadır ,
Ehl-i İslam zulüm görmüş bedenleri kandadır,
Zevk içinde Kasım, mekanında yandadır,
Sarıldı dört bir koldan yer ile yeksan,
Kaçıp da kurtulamadı o zalim insan.
 
                         Derleyen: Ali ÇATAK
                            Gazeteci - Yazar