C A D O Ğ L U

ANA SAYFA

Bu site bir destanın ürünü ve bir halkın öyküsüdür... Hoş geldiniz...                                                                                                                          Hak yemedik hak dağıttık ; zulme karşı saç ağarttık...

 

SİVASLI MÜDERRİS ALİ KEMALİ EFENDİ KİMDİR?

  

      Aslen Sivas-Gemerekli olan, uzun yıllar Kayseri, İçel, Antep, Kilis, Şam ve Halep kentlerinde medrese tahsili yapan Ali Kemali Efendi, daha sonra Konya’ya yerleşti.

     Konya’da kısa sürede tanınan, Ziyaiyye ve Fevziye Medreselerinde müderrislik yapan Ali Kemali Efendi, ardından Mekteb-i İdadisi’nde Ulum-u Terbiye öğretmenliğine getirildi.

      10 Temmuz 1909’da İttihat ve Terakki’nin Konya Teşkilatı’nı kuranlar arasında bulunan Ali Kemali Efendi, 8 Ekim 1919’da kurulan Konya Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’nin başkanlığına getirildi.

     Ali Kemali Efendi, dönemin Konya Valisi tarafından asker toplama izni verilen Delibaş Mehmet’in, 1920’de çıkardığı ayaklanmada, Piri Mehmet Paşa Mahallesi’ndeki evinden alınarak Arslanlı Kışla civarında öldürülmüştü.

 

     Müderris Ali Kemali Efendi Cadoğlulardan Fikri oğlu  Vasıf CADOĞLU'nun annesinin amcasıdır. Fotoğraflar :   2

 

“Üç Ekim sabahı bir ateş düştü,

Neye uğradığını bilmez ahali,

Ol günde şahadet şerbetini içti,

Müderris Sivaslı Ali Kemalî”

 

Kaynaklar:

www.memleket.com

www.yenicubukkasabasi.com

www.image.google.com

 

\\ Site Yönetimi //

\\ www.cadoglu.com //