C A D O Ğ L U

ANA SAYFA

Bu site bir destanın ürünü ve bir halkın öyküsüdür... Hoş geldiniz...                                                                                                                          Hak yemedik hak dağıttık ; zulme karşı saç ağarttık...

 

   18 Mart 2009 saat 20:00 da sitemiz Közbaşı Odasında Cadoğlu, Çötoğlu ve Coduroğlu buluşması vardır.

 

     Değerli Cadoğlular,
   Sitemiz kurulduğunda Cadoğlu sülalesinin birlik ve beraberliğini sağlamak gibi, Cadoğlu'nun tarihsel kişiliğini daha iyi anlatmak gibi, güzel bir fotoğraf galerisi oluşturmak gibi ve Secere-i Cadoğlu'nu güncel tutmak gibi amaçlarımız vardı. Bu amaçlarımıza ulaşabilmek için herkes elinden gelen katkıyı sağladı ve katkılar halen devam ediyor. Fakat son haftalarda hemen herkesin çocukluğundan beri büyüklerinden dinlediği Cadoğlu, Çötoğlu ve Coduroğlu kardeşliğinin gerçekliği ile karşılaştık. Çok uzun yıllar önce Erzurum'da bırakarak ayrıldığımız kardeşlerimiz bizlerle tanışıp sülalelerimizi yakınlaştırmak istiyorlar. Hepimizi duygusallaştıran ve onurlandıran bu yaklaşım zaten bizlerin de istediği ve hayal ettiği bir özlemdi. Cadoğlu, Çötoğlu ve Coduroğlu sülalelerinin aslında tek bir soydan geliyor olması hepimizin birlik ve beraberliği için asıl neden olsa gerek. Bu amaçla üç büyük sülalenin tanışmaları gerekliliğine inanıyor ve herkesi 18 Mart 2009 günü saat 20:00 da buluşmak üzere sitemiz
Közbaşı Odası'na davet ediyoruz.

 

\\ Site Yönetimi //
                                                                                                    www.cadoglu.com